Paber taaskasutusmaterjalina käsitööõpetuses

esolev õpiobjekt on soovitatav klassiõpetaja eriala üliõpilastele aine "Käsitööõpetuse teooria ja ülddidaktika"   ning käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilastele valikaine "Keskkonnasäästlik käsitöö" paberi taaskasutamise teema käsitlemisel.


Eesmärgiks: on kujundada vajalikud teadmised ja oskused paberi tootmisest kuni taaskasutamiseni.


Sihtgrupp: klassiõpetaja eriala ja käsitöö eriala üliõpilastele, õpetajatele, huvilistele.


Materjali läbinu omab:

  • ülevaadet paberi tootmise tehnoloogiast;

  • teadmisi ja oskusi käsitööpaberi valmistamisest;

  • teadmisi ja oskusi käsitööpaberi loovaks kasutamiseks.


Õpiobjekt koosneb:

  • tekstipõhistest materjalidest;

  • teoreetilistest ja praktilistest ülesannetest - oskuste omandamine toimub praktilise töö käigus.


Orienteeruv aeg materjali läbimiseks on 6-8 akadeemilist tundi. Praktilisteks töödeks kuluv aeg sõltub õppija poolt teostatava töö mahust (suurusest ja keerukusest).