Paber taaskasutusmaterjalina käsitööõpetuses

Couzins-Scott, E., Walton, Sa.,  Walton, St.,  Elliot, M.,  Maguire, M. (2004) Papercraft Workshop: Cut, Stick, Fold and Mould - Over 100 Inspirational Papercrafting Projects. London:  Southwater

EE, 7 (1994) Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Maran, M.  (2000) Paberi valmistamise õpetamine põhikoolis.
Diplomitöö. Tallinna Pedagoogikaülikool, Käsitöö didaktika lektoraat.

Reiska, R. (2011) Tselluloosi tehnoloogia. TTÜ Puidutöötlemise õppetool http://www.kk.ttu.ee/puit/Puittoodete_tehnoloogia/Tselluloosi_tehnoloogia.pdf (06.03.2012)


Räpina Paberivabrik http://www.rappin.ee/est/vanapaber

Meie elukeskkond - Paberpakendijäätmete taaskasutamine Eestis Räpina Paberivabriku toormena  http://www.youtube.com/watch?v=h22WudwjWZc

Watson, D. (1994) Creative handmade paper. Search Press


Fotod: Ann Ojaste
Illustreerivatel fotodel - TLÜ üliõpilaste tööd