Paber taaskasutusmaterjalina käsitööõpetuses

Käesolevat õppematerjali on soovitav läbida vasakmenüüs antud järjekorras, siis on kogu protsessist võimalik saada hea ülevaade. Muidugi on kõik teemad läbitavad ka eraldiseisvatena.

 
Ülesanded:

  1. Tutvu paberi valmistamisega vanapaberist tööstuses ja käsitööna, võrdle neid protsesse ning leia sarnasused.
  2. Tutvu paberi valmistamisega käsitööna ning valmista praktiliselt 3-4 paberilehte.
  3. Kasuta järele jäänud pabermassi väikeeseme modelleerimiseks.
  4. Kasuta oma valmistatud pabereid ühe valitud väikeeseme valmistamiseks.

Tekstis on antud soovitusi ja nõuandeid. Iga alateema lõpust leiate tööjuhend(id) printimiseks.

Orienteeruv aeg materjali läbimiseks on 6-8 akadeemilist tundi. Praktilisteks töödeks kuluv aeg sõltub teostatava töö mahust, suurusest ja keerukusest.

Head õppimist ja katsetamist!