Paber taaskasutusmaterjalina käsitööõpetuses
Taaskasutamine on igasuguste toodete puhul ökoloogiliselt mõistlik, sest aitab säästa väärtuslikke materjale. Eestis toodetakse vanapaberist uut vaid Räpina Paberivabrikus.


Ka paberi ja kartongi taaskasutamine aitab säästa energiat.  Paberi ümbertöötlemiseks kulub vaid üks kolmandik tarbitavast energiast, võrreldes sellega, mis kulub esmase puidukiu baasil paberi tootmisele. Vee kogus, mis tarbitakse paberi ümbertöötlemise käigus, on vaid murdosa sellest, mis harilikult kuluks. Seega annab paberi ringlussevõtt keskkonnakaitsesse olulise panuse.

  • Ühe tonni paberi tootmine vanapaberist säästab ~17 puud.
  • Eestis tekib 40 000 - 70 000 tonni vanapaberit, kartongi ja pappi aastas.
  • Vanapaberi taaskasutuse protsent on Eestis mitmeid kordi madalam kui Lääne- ja Põhja-Euroopas.
  • Suurem osa Eestis kogutavast vanapaberist läheb ekspordiks.


Paberit ei saa igavesti ümber töödelda. Iga kord, kui paberit töödeldakse, jäävad paberikiud lühemaks.  Kvaliteetsete pabertoodete tootmiseks saab kiude kasutada kuni seitse korda. Selles protsessis peab ka esmast kiudu lisama.trükivärvärviijääkidega taaskasutatav kiud