Paber taaskasutusmaterjalina käsitööõpetuses

Pabermassist modelleerimiseks tuleks kõigepealt mõelda soovitud tulemusele ja sellest lähtuvalt kavandada tööprotsess ning valida vajalikud vahendid.
Pabermassist modelleerimiseks on erinevaid võimalusi:

voolida kätega lihtsaid kujundeid

modelleerida (näit. piparkoogi-) vormi sisse

modelleerida ese alusvormile nii et  vorm jääbki esemega kokku (eseme sisse)

modelleerida ese alusvormile nii et see annab ainult kuju (ese eemaldatakse sellelt)